Hiển thị một kết quả duy nhất

380,000,000
825,000,000
1,130,000,000
650,000,000
658,000,000
780,000,000
680,000,000
698,000,000